O spoločnosti EMU

Spoločnosť EMU bola založená v Dolnom Kubíne v roku 1992 a vo všeobecnosti sa zaoberá všetkými zvyčajnými aktivitami v oblasti elektrotechniky

  • projektovanie, inžiniering, realizácia, odborné prehliadky a odborné skúšky, uvedenie do prevádzky, odborné služby počas riešenia obchodného prípadu a taktiež po realizácii v rámci rozsahu dodávky
  • vonkajšie a vnútorné osvetlenie v komunálnom a priemyselnom prostredí
  • výroba typových a „na mieru šitých“ rozvádzačov
  • transformátorové stanice a VN sieťové systémy
  • elektrické pohony
  • riadiace systémy a MaR

Naši partneri

Počas rokov práce sme pomohli mnohým klientom v oblasti projekcie a elektro služieb. Boli to vačšie podniky ako aj jednotlivci, či menšie spoločnosti. Počas tohto obdobia sme s mnohými spoločnosťami nadviazali aj obchodné a partnerské vzťahy, ktoré pretrvávajú dodnes.