Working Hours

Monday – Wednesday: 8.00 AM to 5:.00 PM
Thursday, Friday: 9.00 AM to 6.00 PM
Saturday, Sunday: Closed

Working Hours

Monday – Wednesday: 8.00 AM to 5:.00 PM
Thursday, Friday: 9.00 AM to 6.00 PM
Saturday, Sunday: Closed

Working Hours

Monday – Wednesday: 8.00 AM to 5:.00 PM
Thursday, Friday: 9.00 AM to 6.00 PM
Saturday, Sunday: Closed

Kto sme

Spoločnosť EMU zaoberajúca sa aktivitami v oblasti elektrotechniky.

  • projekcia, inžiniering, realizácia, odborné prehliadky a odborné skúšky, uvedenie do prevádzky, odborné služby počas riešenia obchodného prípadu a taktiež po realizácii v rámci rozsahu dodávky
  • vonkajšie a vnútorné osvetlenie v komunálnom a priemyselnom prostredí
  • výroba typových a „na mieru šitých“ rozvádzačov
  • transformátorové stanice a VN sieťové systémy
  • elektrické pohony
  • riadiace systémy a MaR

Kontakt

Naši partneri

Počas rokov práce sme pomohli mnohým klientom v oblasti projekcie a elektro služieb. Boli to vačšie podniky ako aj jednotlivci, či menšie spoločnosti. Počas tohto obdobia sme s mnohými spoločnosťami nadviazali aj obchodné a partnerské vzťahy, ktoré pretrvávajú dodnes.

Naše služby

Firstly, we’re an environmentally friendly renewable energy company offering a broad portfolio of
technologies, products, & solutions to our clients globally

Projekčná a konštrukčná činnosť v oblasti inžinierskych sietí VN a NN, trafostaníc a elektrických zariadení

Zabezpečenie inžinierskej činnosti, napr. územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia

Zabezpečenie komplexných elektromontážnych služieb v rámci elektro profesií, bez obmedzenia napätia

Projektová a technická dokumentácia, výroba a montáž elektrických rozvádzačov do 1000 V

Tieto systémy nie sú schopné prevádzky bez spojenia s elektrickou sieťou

V základnej štruktúre SCADA systému sú informácie zo snímačov, alebo vstupov ručného ovládania posielané do PLC.

Naši partneri

Počas rokov práce sme pomohli mnohým klientom v oblasti projekcie a elektro služieb. Boli to vačšie podniky ako aj jednotlivci, či menšie spoločnosti. Počas tohto obdobia sme s mnohými spoločnosťami nadviazali aj obchodné a partnerské vzťahy, ktoré pretrvávajú dodnes.